Záměrem projektu bylo rozšíření stávajících aktivit realizovaných v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve středisku Horizont v Ostravě -Kunčičkách, poskytnout dětem a mladým lidem bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit (kulturně-tematické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, jednorázové akce) a neformálního vzdělávání (tématické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku – skupinové hry, zážitková cvičení atd.) s cílem minimalizovat výskyt soc. patologických jevů v cílové skupině.