Otevřená budoucnost

 

Projekt navazoval na dlouhodobé aktivity realizované ve Vesničce soužití včetně projektů, které v minulosti podpořilo statutární město Ostrava. Předmětem projektu byla realizace stávajícího programu sociální služby "§62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" a jejího rozšíření o další činnosti zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality v cílové skupině.

V roce 2010 jsme v rámci projektu prohloubili již navázanou spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava (především odborem sociálních věcí), Renarkonem o.p.s., Vzájemným soužití o.s., S.T.O.P., o.s. (zajištění dobrovolníků pro práci s dětmi a mládeží), Charitou Ostrava - Charitním střediskem Michala Magone a navázali jsme užší spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě a Ostravskou univerzitou (exkurze, semináře a praxe studentů), s pověřeným duchovním Biskupství ostravsko-opavského (drogová problematika) a Dětským domovem na Vizině. Děti a mladí lidé z tohoto dětského domova hojněji navštěvují nízkoprahové zařízení a více se účastní různých volnočasových aktivit pořádaných naší organizací.

 

V Komunitním centru proběhlo v prvním pololetí roku 2010 množství akcí, např. ukázka canisterapie pod vedením zkušeného canisterapeuta (akce se setkala ze strany uživatelů s mimořádným ohlasem), fotbalový turnaj, ROMA MISS 2010 (2. ročník oblíbené soutěže o korunku krásy dívek ve dvou kategoriích (6-10 let a 11-17 let), Karneval v maskách (které si děti sami vyrobily v odpoledních aktivitách), Den dětí ve Vesničce soužití, Divadelní vystoupení souboru Hrajemepropána (divadelní hra Milosrdný samaritán) – hrály děti z farnosti Ostrava - Přívoz pro 40 dětí a dospělých převážně z Vesničky soužití aj. Naše Komunitní centrum oslavilo v září již 8. výročí a k tomuto výročí jsme uspořádali pestrý program jak pro děti tak pro všechny zúčastněné. Ve spolupráci s hudební skupinou Jekh Drom ze Spišské Nové Vsi jsme uspořádali evangelizační gospelový koncert. Pro děti jsme si v rámci odpoledního NZDM připravili již tradiční program spojený s Mikulášskou nadílkou.

 

V průběhu roku proběhly čtyři besedy zaměřené na drogovou problematiku (realizované zkušenými sociálními pracovníky naší organizace a organizace Renarkon o.p.s., která na jednu z besed pozvala také bývalou uživatelku tvrdých drog). V KC na konci roku 2010 proběhl bubenický workshop, předvánoční workshop a předvánoční disco zábava. Děti a mládež mohly navštěvovat pravidelné páteční diskotéky v Komunitním centru VS.

 

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve výši 160 000,- Kč.