Poznáváme s radostí

 

Projekt byl realizován jako součást sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65)“ a jako fakultativní rozšíření sociálního preventivního programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití.

 

Realizace projektu umožnila rozšířit zmíněný preventivní program o nadstandardní aktivity a nabídnout dětem z Vesničky soužití a z jejího okolí, ohroženým sociálně negativními jevy, poznat nová prostředí, naučit se novým dovednostem a umožnit jim styk se společenským prostředím i mimo naši lokalitu.

 

V rámci projektu proběhla řada akcí, jako např. čtyřdenní pobytová zimní akce na chatě Hlubina na Ostravici na téma „Život Eskymáka“, návštěva festivalu zájmové umělecké činnosti církevních škol, „Tání ledu v našich srdcích“ (Nový Jičín) – plnění sportovních a tvořivých úkolů (jízda na koni, pečení hada z těsta na ohni, rukodělné výrobky), fotbalový turnaj, Malujeme srdcem i duší I. a II., a mnoho dalších.

Také v „Předškolním klubu“ probíhaly nejrůznější aktivity: „Mikulášská nadílka“, „Předvánoční workshop“ s pečením perníků, další akcí bylo nadělování dárků, v celém období probíhaly sportovní a kulturní akce v Komunitním centru i mimo něj.

 

Děti školního věku měly možnost navštěvovat pravidelné kroužky (flétna, keramika, náboženství, kadeřnictví, malá kopaná, Capoeira - brazilské bojové umění, hudební kroužek, výtvarný a tvořivý kroužek, dramatický kroužek, kroužek PC, taneční a hip hop kroužek, kroužek stolního tenisu). Animátoři se s účastníky kroužků pravidelně účastnili veřejných vystoupení, např. v domovech seniorů (Frýdlant nad Ostravicí) a na „Dnech sociálních služeb“ v Českém Těšíně i v Ostravě apod., na kterých mohli prezentovat dosažené dovednosti. Každý týden probíhalo šicí a tvořivé dopoledne pro maminky a ženy v domácnosti.

 

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve výši 100 000,- Kč.