Poznej svůj kraj, poznej sám sebe II.

 

Projekt "Poznej svůj kraj, poznej sám sebe II." byl realizován v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Komunitním centru Vesničky soužití a v roce 2009 navazoval na svého úspěšného stejnojmeného předchůdce. Díky projektu měly děti z Vesničky soužití a jejího okolí možnost poznat nová prostředí, naučit se novým dovednostem a získat kontakt se společenským prostředím i mimo lokalitu.


V rámci projektu proběhlo množství jednorázových akcí (výlety, soutěže, sportovní turnaje, vystoupení, návštěvy filmových a divadelních představení apod.), ale také pravidelných aktivit (doučování, zájmové kroužky).

 

Při každodenní práci s dětmi byl kladen důraz zejména na individuální sociální práci. Sociální terapeut pomáhal především starším dětem s orientací ve svých problémech a s hledáním řešení a díky jeho práci došlo k výraznému nárůstu počtu individuálních plánů dětí.

 

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve výši 200 000,- Kč.