Poznej svůj kraj, poznej sám sebe

 

Projekt  byl realizován od ledna do prosince 2008 jako součást sociálního preventivního  programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití. Umožnil rozšířit preventivní program o nadstandardní aktivity a nabídnout dětem z Vesničky soužití a z jejího okolí poznat nová prostředí a naučit se novým dovednostem. Projekt se zaměřoval na děti a mládež ze sociálně slabých rodin a rizikové skupiny dětí a mládeže. 


Pro děti byly realizovány jednodenní i vícedenní pobytové poznávací akce, besedy, exkurze, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky (taneční kroužek, počítačový kroužek, kroužek aerobiku, horolezecký kroužek, kadeřnický kroužek, kroužek výtvarné a tvůrčí činnosti, kroužek hry na flétnu, dramatický kroužek, keramický kroužek). V rámci projektu probíhala také skupinová i individuální sociální terapie.


Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve výši 400 000,- Kč