Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Obsahem projektu byl vznik a rozvoj nové sociální služby v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě – Kunčičkách s cílem přispět ke snížení sociálního vyloučeni rodin žijících v této lokalitě.

 

K 1.4.2010 zahájilo provoz středisko sociální integrace Horizont a současně byla zaregistrována nová sociální služba "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" dle §65 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

 

V první fázi projektu došlo k úzké spolupráci s partnery v lokalitě: sociální odbor ÚMOb Slezská Ostrava, majitel bytového fondu - RPG RE, ZŠ Škrobálkova, farnost Ostrava - Kunčičky, o.s. Vzajemné soužití,  o.s.  S.T.O.P.  Jednotlivé aktivity v rámci služby byly poskytovány v pronajatých prostorách Školního klubu na ulici Třebízského, kde bylo denně v pracovních dnech od 13:30 do 18:00 hod. zajištěno bezpečné a podnětné prostředí pro příchozí děti a připravován volnočasový program pracovníky Diecézní charity ostravsko - opavské.  Zároveň zde po celou dobu působila sociální pracovnice, která poskytovala také základní poradenství dospělým klientům z lokality, a to především terénní formou.

 

V prvních měsících do otevřeni pracoviště tak byla služba poskytována v omezeném rozsahu se zaměřením především na práci s dětmi, na kontaktování dospělých obyvatel lokality a na poskytování základního sociálního poradenství.

 

Projekt byl realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje ve výši 300 000 Kč,  statutárního města Ostravy ve výši 130 000,- Kč a Nadace OKD ve výši 150 000,-  Kč.