Vím, co nechci a vím proč

 

Projekt "Vím, co nechci a vím proč" byl realizován jako součást sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití. Realizace projektu umožnila rozšířit služby poskytované v Komunitním centru o aktivity protidrogového poradce a nabídnout dětem z Vesničky soužití a z jejího okolí, ohroženým sociálně negativními jevy, bezpečné a přátelské prostředí k trávení volného času. 


Pro děti byl připravován atraktivní program formou soutěží, workshopů a besed. Pracovníci nízkoprahového zařízení kladli hlavní důraz na individuální sociální práci s dětmi a na problematiku návykových látek.

 

Během realizace projektu Diecézní charita ostravsko-opavská navázala úzkou spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava (odbor SPOD), sdruženími Renarkon, Bílý nosorožec a s pověřeným duchovním Biskupství ostravsko-opavského zabývajícím se drogovou problematikou. Z této spolupráce vyplynuly konkrétní aktivity – besedy pro děti a mládež s Městskou policií i s Renarkonem, individuální práce sociálního pracovníka s konkrétními klienty, skupinové besedy mladeže nad určitým konkrétním případem, podnětem, promítnutým filmem apod.

 

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve výši 200 000,- Kč.