Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství II.

 

Projekt byl stejně jako v předchozích letech zaměřen na shromažďování a poskytování aktuálních informací o poskytovatelích sociálních služeb pro seniory a volnočasových aktivitách v Ostravě. Projekt je realizován od počátku r. 2008, přičemž první období bylo fází přípravnou, probíhalo shromaždování informací a navazování kontaktů s poskytovateli sociálních služeb pro seniory. V r. 2009 již byly klientům poskytovány komplexní informace o jednotlivých zařízeních určených seniorům, jejich aktuálních možnostech a volnočasových aktivitách. Protože mnoho senioru se obtížně orientuje v jednotlivých typech sociálních služeb, bylo snahou poradny přiblížení a objasnění rozdílu mezi nimi.

 

V r. 2010 vzrostl podíl seniorů na počtu nových klientů (o 9% oproti r. 2009), a podíl kontaktů se seniory na poskytnutých kontaktech (o 5%). Senioři přicházeli do poradny především s problémy majetkoprávními – řešili např. hrozící exekuce majetku v důsledku zadlužení, půjčky příbuzným, nevýhodné kupní smlouvy uzavřené při předváděcích akcích. V reakci na tyto potřeby pracovnice poradny zahájily realizaci projektu „Nedejte dluhům šanci“, který je zaměřen na preventivní osvětu seniorů v podobě přednášek s navazujícími besedami.

 

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve výši 100 000,- Kč.