Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství

 

Projekt byl realizován od ledna do prosince 2008 v Poradenském a informačním centru Diecézní charity ostravsko-opavské. Cílem projektu byla příprava a vybudování informačního centra pro seniory. Klientům byly poskytovány komplexní informace o poskytovatelích sociálních služeb pro seniory, jejich aktuálních možnostech a nabídce volnočasových aktivit. Klienti tak získali ucelený přehled o aktuálních možnostech jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 


Součástí projektu bylo také zajišťování odborného poradenství v oblasti aktuálních problémů seniorů a jejich blízkých osob, klienti mohli využít bezplatných konzultací s externími odborníky z oblasti duchovní, právní a psychologické.


Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve výši 400 000,- Kč.