Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Cílem projektu „Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ byla rekonstrukce nově připojených prostor nízkoprahového zařízení v Ostravě  - Kunčičkách – Klubík Horizont, Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky - tak, aby dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti. Díky realizaci vznikl prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovníky sociální služby.

Plánovaná úprava prostor přinesla další benefity jak klientům, tak zaměstnancům:

  • Lepší podmínky pro poskytování sociální služby (bezpečná a kvalitní podlaha, tepelný komfort, nový oddělený vstup pro klienty, prostor pro individuální práci aj.) 
  • Lepší podmínky pro zaměstnance (nové WC pro zaměstnance, lepší zázemí – opravená kancelář aj.).

Projekt odstranil současné nedostatky prostor a poskytnul uživatelům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i zaměstnancům Diecézní charity ostravsko-opavské lepší prostředí pro provozování sociální služby.

Projekt byl realizován v období 1.11.2017 – 31.12.2018.

Projekt byl spolufinancován Nadačním fondem Residomo.

Nadacni-fond-residomo_rgb