SLUŽBY RODINÁM S DĚTMI

azylovy_dum_charita_ostrava

Jsme nablízku rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci (ztráta bydlení, nevyhovující bytové podmínky, nedostatek financí, nezvládání péče o dítě a domácnost apod.). Můžete jednorázově či pravidelně navštěvovat naše střediska, nebo vás rádi navštívíme přímo u vás doma.