Sociálně aktivizační služby

Služba je určena pro rodiny s dítětem či dětmi a další členy rodiny žijící s nimi ve společné domácnosti, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (ztráta bydlení, nevyhovující bytové podmínky, nedostatek financí, nezvládání péče o dítě a domácnost apod.). Jedná se o rodiny žijící především ve vyloučených lokalitách.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Střediska sociální integrace 

 

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Sociálně aktivizační služby 

Charita Frýdek-Místek

Centrum Pramínek