Sociální rehabilitace

Služba sociální rehabilitace zajišťuje podporu osobám ohroženým sociálním vyloučením. Zvyšujeme míru jejich schopností zapojit se do běžného způsobu života nebo jim pomáháme při řešení jejich potíží a tak přispíváme ke zkvalitnění jejich života. Klienti získávají podporu při samostatném bydlení, v hospodaření s finančními prostředky. Účastní se i dalších činností, jako je nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, vzdělávacích a aktivizačních činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a řešení problémů.

Charita Český Těšín

Středisko sociální rehabilitace v Českém Těšíně

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se