Pomoc samoživitelům

Ilustr. foto_zdroj CHČRZůstáváme nablízku potřebným a díky štědrosti dárců, kteří přispěli během prosincového adventního koncertu v České televizi téměř 9, 5 milionů korun, můžeme pomáhat neúplným rodinám přečkat obtížné období.

Pokud jste samoživitel nebo samoživitelka a ocitli jste se v nouzi a vyčerpali jste už všechny možnosti (nebo znáte někoho takového ve svém okolí), obraťte se na nás:  
 


Kontaktujte koordinátorku sbírky v ostravsko-opavská diecéze:

Jak o pomoc požádat

Pomoc je potřebným poskytována prostřednictvím místních Charit. Současní klienti Charity se mohou obrátit na svého sociálního pracovníka. Ostatní rodiče samoživitelé mohou kontaktovat tu diecézní Charitu, pod niž územně spadají, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti svého bydliště. Ten je provede celou procedurou tzv. sociálního šetření, která zaručí, že peníze z darů budou použity účelně a oprávněně. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinovou pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snahu o domluvu s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci.

Forma pomoci

Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad.

Pomoc může být využita při řešení situace vzniklé:

  • rozvodovou situací nebo ztrátou zaměstnání, v jejichž důsledku hrozí riziko ztráty bydlení či odpojení od energií;
  • následkem mimořádné události (požár, záplava, vodovodní havárie bytu, apod.);
  • osobní či rodinnou tragédií;
  • narozením potomka do nevyhovujících nebo nedostatečně zajištěných podmínek (nákup vybavení, potraviny);
  • potřebou zakoupení nezbytného vybavení domácnosti (lednice, sporák, pračka, apod.) v případě, že rodič nedisponuje potřebnými finančními prostředky a nebude mu poskytnuta dávka mimořádné okamžité pomoci;
  • nedostatkem finančních prostředků k úhradě nezbytných školních potřeb nebo příspěvku na školní aktivity.

Omezení podpory

Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti.

Zapojte se a podpořte samoživitele

  • Zasláním dárcovské zprávy

na číslo 87 777 ve tvaru DMS PRORODICE 30, 60 nebo 90

 
  • Převodem na sbírkový účet

44665522/0800, VS 9161


Všem dárcům srdečně děkujeme!

 

Inforrmace o sbírce najdete také na webu Charity Česká republika.