Postní almužna

Postní almužna 2020_2„Stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9)

Postní almužna je jedním ze způsobů jak prohloubit prožívání postní doby. Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tomto období mají křesťané obzvláště prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. 

Postní almužna si klade za cíl zejména propojit almužnu a půst, jako aspekty postní formace a být praktickou ukázkou postní praxe. Postní almužna je návratem k postní praxi prvních křesťanů, kteří své almužny anonymně věnovali na podporu charitativního díla církve. 


V ostravsko-opavské diecézi se koná Postní almužna také a je založena na dobrovolnosti a aktivitě jednotlivých farností diecéze.