Jak mohu přispět

 

Přispět během Tříkrálové sbírky a podílet se tak na podpoře aktivit Charity Česká republika je možné více způsoby. Nejběžnějším je poskytnutí daru přímo do pokladniček kolednických skupinek. Další možností je zaslání složenky nebo bezhotovostní platba na konto Tříkrálové sbírky a stále více populární forma dárcovských sms či přispění prostřednictvím bankomatů České spořitelny, a.s.


Zábava při koledování 

Jak mohu sbírku podpořit?

Jak se zapojit?

Pojďte s námi koledovat. Stačí kontaktovat naše koordinátory z Moravskoslezského kraje a Jesenicka nebo hlavního koordinátora sbírky Diecézní charity ostravsko-opavské Martina Hořínka.

 

Koordinátoři Tříkrálové sbírky pro Moravskoslezský kraj a Jesenicko

Charita Koordinátor  E-mail Telefon  
Bohumín Zdeňka Kniezková Brňáková Zdenka.Kniezkova@bohumin.charita.cz 736 766 021  
Český Těšín Alina Humel WevxRW.m8.yjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M 605 205 638  
Frenštát pod Radhoštěm Anna Čechová  WgAkO1993hIkQOQ.~.AC-Zj4YanBZd54Ys 733 676 652  
Frýdek-Místek Jana Opluštilová 58AkO~fdblGs2~l7VX~mYZhaa8swO1p 734 682 682  
Hlučín Andrea Kostelníková  WgqBVZ2c-lGo2.~c-onjGK7%WkvDR6bmYbAhTj 731 354 877  
Hrabyně Judita Mudra qnqs-Z2Eb_EkQOQ%~8oI432938Es-Z29g 731 625 869  
Jablunkov Lucie Szotkowská ~.qs-3b6LTwkS-kf6hIhTZhaa8FhTj 733 755 843  
Jeseník Věra Vyhnálková c.EkOfo%98yu5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ 731 663 342  
Kopřivnice Miloslav Leško YanBZd546hCBZfdaY.m%Cd~kY8ysO1p 731 625 701  
Krnov Monika Dudová  8hAs1Z2-b_BFRYUS6kAy.W7%WkvDRW7r 725 104 441  
Nový Jičín Markéta Brožová 88EuVd54XkBJ5f56LTprRb~lWgwhTj 734 685 762  
Odry Jiří Rosenstein  jiri.rosenstein@odry.charita.cz 733 308 562  
Opava Marie Hanušová adFjGK7%WkvDR~f7c8kmb 604 175 518  
Ostrava Veronika Curylová  veronika.curylova@ostrava.charita.cz 733 676 692  
Studénka Jarmila Pomikálková 58EwZ-54_hzs1Zbc-onjGKilb_rx1Z2938Es-Z29g 774 928 906  

sv. Alexandra

(Ostrava-Kunčičky)

Zdeněk Staněk g_rxV92ka8Ao1YUSWerHR.8jT-uk87j7T-M 731 625 839  

sv. Martina

(Malá Morávka)

Kateřina Babišová 68Go87d7T9nlZcenW7c-9fc7~mvxRW7%WkvDRW7r 734 264 333  
Třinec Anna Waniová

WgAkOg5f4hIkQOQl~bAoTW7%WkvDRW7r

739 593 965  

 

Potvrzení o daru

Dar odevzdaný koledníkům, stejně jako dar formou odeslané DMS či, jsou dary anonymní a nelze na jejich základě vystavit potvrzení o daru, či darovací smlouvu. Pokud tedy takovéto potvrzení potřebujete, např. pro daňové přiznání, zvolte prosím formu bezhotovostní platby na konto Tříkrálové sbírky. Jestliže potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, kontaktujte nás prosím na adrese:

 
Sekretariát Charity Česká republika - ekonomické oddělení 
Vladislavova 12 
110 00 Praha 1 
tel.: 296 243 330