Centra denních služeb

Charita Frýdek - Místek

Charita Ostrava

Denní centrum - Charitní dům sv. Alžběty v Ostravě (Mariánské hory)

Nabízí aktivní využití volného času, společenský kontakt s vrstevníky apod. seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří vyžadují asistenci druhé osoby, osoby s počínající demencí, smyslovými poruchami, pohybovými poruchami, či jinými chorobami souvisejícími se stářím. Denní centrum mohou navštěvovat lidé, kteří již nemohou být sami doma, ale zároveň ještě nejsou upoutáni na lůžko a nevyžadují poskytování pobytové služby.