Domovy pro seniory

Domovy pro seniory umožňují klientům prožít stáří tak, aby s ohledem na svůj zdravotní stav a s respektem ke své osobnosti a soukromí mohli nadále žít důstojným životem, zachovali si vazby s místní komunitou a unikli sociálnímu vyloučení.

Charita Bohumín

Dům pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně

Poskytuje podporu a pomoc lidem starším 65-ti let, kteří již z důvodu špatného zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém bytě či domě ani za pomoci rodiny, terénní služby, známých či jiných osob.

Charita Český Těšín

Charitní dům pokojného stáří s Českém Těšíně

Poskytuje podporu a pomoc lidem starším 65-ti let z Českého Těšína a okolí, jimž zdravotní stav omezuje jejich soběstačnost v základních životních úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadále setrvat ve svém dosavadním domově.

Charitní dům pro seniory v Hnojníku

Klienty Charitního domu pro seniory jsou mladší senioři a starší senioři a osoby mladší 65 let se zdravotním postižením z Hnojníku a širokého okolí, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, do níž se dostali pro ztrátu soběstačnosti, zdravotního postižení, neschopnosti zabezpečovat své životní potřeby a také pro osamělost.

Charita Frýdek - Místek

Dům pokojného stáří ve Frýdku-Místku

Pomáháme seniorům a lidem od 45 let, kteří se nedokáží sami o sebe postarat a nemají nikoho, kdo by se mohl o ně trvale a nepřetržitě starat.

Charita Hlučín

Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích

Domov pro seniory v Ludgeřovicích poskytuje služby seniorům od 60 let.
Poskytujeme podporu a  pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, osamělost, snížení soběstačnosti, zdravotní postižení, sociálně znevýhodňující prostředí a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Lidem, o které se rodina nemůže či neumí postarat.

Charita Jeseník

Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě

Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku

Poskytují podporu seniorům ve věku od 65 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem.

Jejich služeb mohou využívat i osoby se zdravotním postižením ve věku od 50 let, které pro svou nemoc (např. CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem.

Charita Ostrava

Charitní dům sv. Václava v Ostravě Heřmanicích

Poskytuje své služby lidem, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku pravidelnou podporu či pomoc při péči o svou vlastní osobu. Potřeba péče je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, pečovatelskou službou) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem. Jedná se o seniory od 65 let věku s bydlištěm ve městě Ostrava a přilehlém okolí. 

Charita Studénka

Dům pokojného stáří ve Studénce

Poskytuje v nepřetržitém provozu pobytové, sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří jsou z důvodu své životní situace odkázáni na pomoc druhé osoby a nemohou již žít ve vlastním domácím prostředí. Jeho služeb mohou využívat senioři od 60 let, kteří jsou závislí na péči druhé osoby, tak, že nemohou být ve svém domácím prostředí.