Poslání Diecézní charity

Diecézní charita ostravsko-opavská odvozuje svůj název od caritas – milosrdné lásky a jejím cílem je prokazování této lásky všem lidem v nouzi. Děje se tak především prostřednictvím sociálních, zdravotních a jiných služeb, které provázejí člověka od početí do přirozeného závěru života.

Posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je, v souladu s jejími stanovami, pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost; naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí a o hodnotě každého jednotlivce.

Rozsáhlá síť služeb a zařízení, které spadají pod Diecézní charitu ostravsko-opavskou, je schopna nabídnout pomocnou ruku těhotné ženě i umírajícímu starci. Mezi těmito dvěma póly mohou nastat desítky dalších kritických situací, které pomáhají zvládat lidé pracující pod červenobílým logem Charity.