Střediska Diecézní charity ostravsko-opavské

Diecézní charita se skládá z 18 místních Charit v rámci celé Diecéze ostravsko-opavské (tzn. území Moravskoslezského kraje a části Jesenicka), vůči nimž vykonává řídící, metodické, kontrolní, poradní a jiné činnosti. Zastupuje také jejich zájmy v kraji a propojuje celostátní a místní úroveň charitní práce. Mimo to, realizuje vlastní projekty, ať již v rámci vlastních středisek, či mimo ně.

Střediska Diecézní charity ostravsko-opavské

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se