Střediska Diecézní charity ostravsko-opavské

Diecézní charita se skládá z 18 místních Charit v rámci celé Diecéze ostravsko-opavské (tzn. území Moravskoslezského kraje a části Jesenicka), vůči nimž vykonává řídící, metodické, kontrolní, poradní a jiné činnosti. Zastupuje také jejich zájmy v kraji a propojuje celostátní a místní úroveň charitní práce. Mimo to, realizuje vlastní projekty, ať již v rámci vlastních středisek, či mimo ně.

Střediska Diecézní charity ostravsko-opavské

DOMÁCÍ POMOC

  • Středisko sociální aktivizace Horizont

Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

POMOC V ZAHRANIČÍ