Nabízíme

 

1. Bezplatné, diskrétní a nestranné rady a informace v oblastech:

 • sociálního zabezpečení (dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • dávky sociální péče, sociální a zdravotní pojištění, důchody a výhody pro zdravotně
 • postižené občany);
 • výběru druhu sociálních služeb dle potřeb osob;
 • pracovně – právních vztahů a zaměstnanosti;
 • rodiny a mezilidských vztahů;
 • bydlení;
 • zadluženosti a exekucí;
 • volnočasových aktivit pro seniory;

 

2. Odborné sociální poradenství, které obsahuje:

 • zajištění navazujících služeb, zprostředkování kontaktu s jinými odborníky či organizacemi, poskytujícími sociální služby;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím;
 • podporu klientům ke změně způsobu jejich života, pokud vede ke konfliktům se společností;
 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva;
 • informování o právech, povinnostech a oprávněných zájmech a pomoc při jejich uplatňování;
 • praktickou pomoc při vyřizování běžných záležitostí, ve smyslu vyplňování žádostí a pomoci s orientací a komunikací na úřadech, v případě potřeby i doprovázení.,

 

3. Bezplatné odborné konzultace s externími spolupracovníky:

 • právníkem
 • psychologem


Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se