Jak lze službu ukončit
 

Klient má právo kdykoli ukončit využívání služby, a to bez udání důvodu.

Může tak učinit aktivně – ústním nebo písemným oznámením sociální pracovnici, nebo pasivně – tím, že po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců nebude poradnu kontaktovat.

Poradna může vypovědět smlouvu jen z následujících důvodů:

  • zakázka klienta byla naplněna (bylo dosaženo cíle)
  • když se klient opakovaně dostaví pod vlivem alkoholu nebo omamných látek a chová se agresivně
  • když klient odmítá aktivně se podílet na řešení svého problému
  • když se klient opakovaně (3x) nedostaví na domluvenou konzultaci, aniž se omluví.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se