Výroční zpráva DCHOO 2019

Výroční zpráva DCHOO 2018

Výroční zpráva DCHOO 2017

Výroční zpráva DCHOO 2016

Výroční zpráva DCHOO 2015

Otevíráte Výroční zprávu, ve které se dočtete o službě, rozvoji a výsledcích Diecézní charity ostravsko – opavské za rok 2015. Jsem rád, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo posunout naši Charitu v kvalitě i kvantitě opět o kousek dále...

Výroční zpráva DCHOO 2014

Rok 2014 byl oproti jiným létům jiný zejména tím, že poprvé kraje v samostatné působnosti vyhlašovaly klíčové dotace pro sociální služby pro rok 2015. I když byl rok 2014 naplněn mnohými změnami, obavami a očekáváním, přesto díky usilovné a obětavé práci našich zaměstnanců a spolupracovníků můžeme s radostí říci, že to byl rok opět úspěšný.

Výroční zpráva DCHOO 2013

Poslední léta jsou v „charitním“ dění léta plná řady změn a očekávání. Obdobně tomu bylo i v roce 2013, který byl pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou díky mnohému úsilí rokem úspěšným. Nahlédněte do sumáře aktivit Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2013.

Výroční zpráva DCHOO 2012

V roce 2012 oslavila Diecézní charita ostravsko-opavská 15. let od svého založení a také 10. let od doby, kdy začala realizovat projekt Vesnička soužití. Přečtěte si kompletní informace o aktivitách Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2012.

Výroční zpráva DCHOO 2011

I přesto, že sociální sféra v roce 2011 bojovala s nedostatkem financí, s omezováním nebo uzavíráním některých služeb, předkládáme zde Výroční zprávu, která se může pochlubit zajímavými a úspěšnými projekty, novými službami a ekonomických přehledem za rok 2011.

Výroční zpráva DCHOO 2010

Definitivně jsme uzavřeli loňský rok 2010. Pomyslnou poslední tečkou je Výroční zpráva 2010 Diecézní charity ostravsko-opavské. Nahlédněte do akcí, projektů, aktivit a událostí, které jsme pro Vás zaznamenali.