Tiskový servis


Vítejte v sekci pro média.

Naleznete zde tiskové zprávy, výroční zprávy a občasník Diecézní charity ostravsko-opavské (dále jen DCHOO). Ucelené kontakty jednotlivých charitních služeb a zařízení v diecézi nabízí Adresář 2018. Ke stažení jsou zde i základní typy loga DCHOO. 

Další informace

Kontakty oblastních charit v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka najdete na jednom místě v Adresáři 2018. 

Loga ke stažení

Loga Diecézní charity ostravsko-opavské (dále jen DCHOO) jsou ke stažení níže.

V případě, že potřebujete poskytnout logo v křivkách, kontaktujte nás na: info@dchoo.charita.cz