Charita Ostrava

Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Vedoucí zařízení: PhDr. Marie Monsportová - vedoucí útvaru služeb sociální péče, Ing. Czeslaw Szymik - vedoucí technicko-investičního útvaru, Ing. Marek Blahut - vedoucí útvaru služeb sociální prevence
  • Tel.: 596 621 094, 731 625 789
  • Fax: 596 621 094
 

 

Číslo účtu: 1628245761/0100 (u Komerční banky Ostrava)

IČ: 44940998

ID datové schránky Charity Ostrava: yvgx485

Registrační číslo: 8/1-08-718/1996 u Ministerstva kultury ČR

Charita Ostrava

Seznam lidí:

Bc. Martin Pražák, DiS. - ředitel Ing. Dalibor Kraut - vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností PhDr. Marie Monsportová - vedoucí útvaru služeb sociální péče Ing. Czeslaw Szymik - vedoucí technicko-investičního útvaru Ing. Iva Laliková - vedoucí ekonomického útvaru Anna Filová - asistentka ředitele Ing. Marek Blahut - vedoucí útvaru služeb sociální prevence

Seznam služeb: