Charitní dům pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně

Farská 301, Bohumín-Starý Bohumín, 735 81 Farská 301, 73581 Starý Bohumín Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Mičová - vedoucí komplexní péče, sociální pracovník

Seznam lidí:

Hedvika Běhálková - pracovník sociálních služeb Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - ředitel Mgr. Michaela Mičová - vedoucí komplexní péče, sociální pracovník

Seznam služeb: