Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami

M. Švabinského 712/10, Krnov, 794 01 Vedoucí zařízení: Bc. Šárka Víchová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 554 614 702, 731 625 766
  • salvator692/692ostrava.charita.cz
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Bc. Šárka Víchová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: