Charitní dům sv. Anežky

Mírové nám. 68, Vidnava, 790 55 Vedoucí zařízení: Bc. Monika Buzková - vedoucí a sociální pracovnice

Seznam lidí:

Bc. Jana Zapletalová - vrchní sestra Bc. Monika Buzková - vedoucí a sociální pracovnice Alena Obidová - koordinátorka služby

Seznam služeb: