Správa DCHOO

Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00

Seznam lidí:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - ředitel DCHOO Ing. Gabriela Hořínková - zástupce ředitele pro ekonomiku, interní auditor Ing. Kristina Stoszková - zástupce ředitele pro oblastní charity, vedoucí sociálně zdravotního útvaru P. Jan Larisch, Th.D. - prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. Hana Mamčařová - asistentka ředitele Bc. Sylva Lejsková - pracovník tiskového oddělení Ing. Eva Poloková - vedoucí projektového útvaru Mgr. Veronika Mechová, DiS. - vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Mgr. Kateřina Cyrusová - koordinátor projektů Vojtěch Branny - technický/provozní pracovník Mgr. Martin Hořínek - koordinátor Tříkrálové sbírky Ing. Petr Habrnal - hlavní účetní Markéta Putniořová - účetní Ing. Hana Kusýnová - mzdová a projektová účetní Mgr. Miroslav Hodeček, ml. - koordinátor rozvojových projektů Mgr. Lucie Pawlasová - projektová ekonomka Aleš Danihel - IT pracovník Stanislav Souček - technik