P. Jan Larisch, Th.D.

  • Tel.: 599 525 943

Organizace:


Seznam zařízení:

Správa DCHOO - prezident Diecézní charity ostravsko-opavské