Ing. Kristina Stoszková

  • Tel.: 733 679 898, 599 525 957

Organizace:


Seznam zařízení:

Správa DCHOO - zástupce ředitele pro oblastní charity, vedoucí sociálně zdravotního útvaru