Marie Čermáková

  • Tel.: 554 611 366, 725 104 443
  • marie.cermakova584/584krnov.charita.cz
  • ekonomka, zástupce ředitele

Organizace:


Seznam služeb:

Dům dobré vůle Žáry - ekonomický pracovník