Michaela Kvasnicová

  • Tel.: 595 170 379, 775 347 949
  • michaela.kvasnicova218/218krnov.charita.cz
  • ekonom, půjčovna kompenzačních pomůcek

Organizace:


Seznam služeb:

Dům dobré vůle Žáry - pracovník půjčovny kompenzačních pomůcek