Charitní asistence


  • Tel.: 731 520 068, 603 884 856
 
Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí střediska

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Aneta Benčáková - sociální pracovník Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí střediska Mgr. Kristina Lendlová - sociální pracovník