Charitní dům pro matky v tísni


  • Tel.: 558 711 704, 603 287 959
 
Třanovského 6, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Bc. Andrea Branná - vedoucí střediska, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
Cílem služby je poskytování ubytování a na něho navazujících služeb matkám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci. Služba má pomoci vyřešit problematickou životní situaci uživatelky a vrátit ji co nejdříve do samostatného života. Cílem je naučit uživatelky samostatně řešit své problémy, orientovat se v náročných situacích, poskytnout pomoc při uspořádání hodnotového životního systému. Usilujeme o dosažení toho, aby během pobytu v zařízení měla uživatelka možnost urovnat si své osobní záležitosti, aby se sama naučila vyřizovat si své záležitosti na úřadech, dle možností chceme uživatelkám pomoci nabýt praktické dovednosti. Důležité je posílení emoční vazby mezi matkou a dítětem.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Andrea Branná - vedoucí střediska, sociální pracovnice Bc. Helena Bednářová - sociální pracovník
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se