CHD sv. Anežky


  • Tel.: 584 452 537
 
Mírové nám. 68, Vidnava, 790 55 Vedoucí služby: Bc. Monika Buzková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

telefonní hovory, dovoz a odvoz autem Charity Jeseník

Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě poskytuje své služby osobám, které v důsledku onemocnění demencí ztrácí nebo ztratily soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti, a nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova. Chceme umožnit našim uživatelům prožít důstojný život a podpořit je v dosavadním způsobu života.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Monika Buzková - vedoucí zařízení Mgr. Hana Pilíšková - sociální pracovnice Bc. Jana Zapletalová - vrchní sestra