Dobrovolnické centrum Charity Ostrava


  • Tel.: 596 783 011, 733 676 692
  • veronika.curylova920/920ostrava.charita.cz
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní, terénní Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Veronika Curylová - fundraiser, koordinátor dobrovolnického centra