Komunitní práce Osada míru


  • Tel.: 731 625 873, 739 002 750
 
Pstruží 6, Ostrava Kunčičky, 718 00

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Komunitní práce má v Diecézní charitě ostravsko-opavské dlouholetou tradici. Pracovníci středisek v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě vždy měli za cíl pomáhat obyvatelům zlepšit a zpříjemnit své okolí.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Růžena Dunková - Pracovnice v sociálních službách Mgr. Monika Bjelončíková - Sociální pracovnice