Komunitní práce


  • Tel.: 739 002 750
 
Vedoucí služby: Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí služby Komunitní práce

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

 

Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (SVL) jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí.

Projekt komunitní práce má za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.

 


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí služby Komunitní práce Bc. Růžena Dunková - Komunitní pracovnice Silvie Váňová - Komunitní pracovnice