Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vesnička soužitíCílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Andrea Šlauerová - vedoucí sociální služby Bc. Dagmar Hercegová - sociální pracovnice Radek Nogol - pracovník v sociálních službách Bc. Radka Večeřová - sociální pracovnice