NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 733 621 638
 
Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00 Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby Bc. Dagmar Hercegová - sociální pracovnice NZDM Radek Nogol - pracovník v sociálních službách NZDM Lucie Hrdličková, DiS. - sociální pracovnice NZDM