NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 733 621 638
 
Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby Bc. Lucie Šmuková - pracovník v sociálních službách NZDM Mgr. Klára Silberová - sociální pracovnice NZDM Veronika Valíčková, DiS. - sociální pracovnice NZDM