Poradenské a informační centrum


  • Tel.: 596 128 309
 
Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

V Poradenském a informačním centru se věnujeme lidem, kteří se ocitli v problémové situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Provázíme klienty jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných       i úředních záležitostí. Pomáháme jim k tomu, aby své těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Veronika Miari, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Kristýna Pustková - sociální pracovnice