SAS - Sociálně aktivizační služby


  • Tel.: 596 241 141
 
Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00 Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociálních služeb

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Maritna Jurášková - terénní sociální pracovnice Klára Nehybová, DiS. - terénní sociální pracovnice Miroslava Berkyová, DiS. - terénní sociální pracovnice Markéta Juřinová, DiS. - terénní sociální pracovnice Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociálních služeb