SAS - Sociálně aktivizační služby


  • Tel.: 733 621 638, 731 604 218, 734 280 837
 
Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

http://ssi.charita.cz/sluzby-pro-rodiny-s-detmi/Socialne-aktivizacni-sluzby-horizont/

Infromace pro klienty o způsobu zpracování osobních údajů jsou k dispozici na požádání na e-mailové adrese horizont@dchoo.charita.cz

Klienti jsou o způsobu zpracovnání osobních údajů informováni před uzavřením smlouvy a zájmeci o službu jsou vždy informováni při jednání se zájemcem o službu.

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby Bc. Iva Janůlková, DiS. - sociální pracovnice SAS Markéta Svobodová, DiS. - sociální pracovnice SAS Mgr. Eliška Kapicová - sociální pracovnice SAS Mgr. Helena Tvarůžková - sociální pracovnice SAS Bc. Petra Kulová - sociální pracovnice Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi Michaela Körmendyová - pracovník v soc. službách Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi