SAS - Sociálně aktivizační služby


  • Tel.: 597 689 698, 731 609 868
 
Výhradní 518/18, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Lenka Šimerdová, DiS. - vedoucí sociálních služeb střediska Šance domova

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Způsob poskytování: ambulantní, terénníČinnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s názvem „Šance domova“, která se nachází v Ostravě – Kunčičkách na ul. Výhradní 18.

Tato služba slouží rodinám s dětmi, které z důvodu své ztížené sociální situace nemohou vlastními silami dosáhnout adekvátního bydlení.

Cílem služby je zprostředkovat rodinám s dětmi dostupné bydlení a současně nabídnout pomoc sociálního pracovníka při řešení jejich problémů, tak aby po určité době mohly žít a řešit své problémy samostatně.

Podmínkou poskytnutí bydlení rodině je její aktivní zapojení do doprovodného sociálního programu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Markéta Stráníková, DiS. - sociální pracovnice Bc. Lenka Šimerdová, DiS. - vedoucí sociálních služeb střediska Šance domova Bc. Lucie Vašutová - sociální pracovnice Michaela Mrajcová - terénní pracovnice