Sociálně aktivizační služby Vesnička soužitíCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociálních služeb Bc. Lenka Hanzelková - sociální pracovnice Bc. Alexandra Jeřábková - sociální pracovnice Klára Nehybová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Michaela Weissmann - sociální pracovnice