Sociální rehabilitace


  • Tel.: 597 689 698, 731 433 063
 
Výhradní 518/18, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Lenka Šimerdová, DiS. - vedoucí sociálních služeb střediska Šance domova

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Posláním Šance domova – sociální rehabilitace
v Ostravě-Kunčičkách je dát šanci lidem, kteří
z důvodu své ztížené sociální situace nemohou
vlastními silami získat a udržet si vhodné bydlení, aby
se naučili bydlet a žít samostatně, bez pomoci sociální
služby.


Cílem je, aby každý získal dostupné bydlení a byl
schopen si je udržet.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lenka Šimerdová, DiS. - vedoucí sociálních služeb střediska Šance domova Monika Černá, DiS. - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí Petra Procházková, DiS. - sociální pracovnice Terezie Mikundová - terénní pracovnice