Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce


  • Tel.: 599 525 947
 
Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a vzniklo v únoru roku 2005.


Těžiště aktivit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské tkví v zahraniční humanitární a rozvojové pomoci na Ukrajině. Středisko původně převzalo a navázalo na drobné humanitární aktivity na Zakarpatské Ukrajině, které byly do té doby realizovány dobrovolníky a projekt Adopce na dálku, původně řízený Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Nataliya Mrovcová - koordinátorka projektu Důstojný život