Adresář Charity ČR

Miroslava Berkyová, DiS.

terénní sociální pracovnice SAS
Tel: 739 552 308, 596 241 143    8bEy9-5nW5oo89ogc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Vojtěch Branny

hlavní technický pracovník
Tel: 731 604 224    chwDV1.4Xknx4i4WH_pr5~2938Es-Z29g
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Petr Habrnal

hlavní účetní
Tel: 599 525 954, 731 625 863    _.GBO658~gnvQOQ-YaByO1.7~bGkO1p
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí středisek sociální integrace DCHOO
Tel: 731 625 873, 596 241 144    8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Miroslav Hodeček, ml.

Koordinátor rozvojových projektů
Tel: 599 525 946, 734 792 048    8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813    88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Gabriela Hořínková

zástupce ředitele pro ekonomiku, interní auditor
Tel: 599 525 956, 731 625 864    28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Maritna Jurášková

sociální pracovnice SAS (Aktivity s předškolními dětmi)
Tel: 733 676 749    88EDZ.545nEk99enW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita ostravsko-opavská

Markéta Juřinová, DiS.

terénní sociální pracovnice SAS
Tel: 731 625 865, 596 241 143    88EuVd545nEs4~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Eliška Kapicová

sociální pracovnice
Tel: 731 604 218, 553 033 220    0evC1Z2cWivm5f56LTqmY~e4YanBZd54Ys
Diecézní charita ostravsko-opavská