Adresář Charity ČR

Mgr. Kateřina Cyrusová

zástupkyně ředitele pro oblastní Charity, vedoucí sociálně zdravotního útvaru
Tel: 731 625 862    68Go87d7T-LB_cenW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí středisek sociální integrace DCHOO
Tel: 731 625 873, 596 241 144    8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813    88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Gabriela Hořínková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, interní auditorka
Tel: 731 625 864    28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Michaela Körmendy

pracovnice v sociálních službách
Diecézní charita ostravsko-opavská